Pysähdy ja kuuntele.

 

Yhdessäluomisen ote (Co-Creative Process®Inquiry)

on käytännönläheinen ja koskettava uudistumisen tapa. Se lähtee osallistujille merkityksellisistä kysymyksistä heidän toimintaympäristössään. Ydinajatuksena on, että kaikki ajatuksemme, tunteemme ja toimintatapamme luovat todellisuutta ja me olemme näin yhdessäluojia. Mitä siis haluamme olla luomassa tavoillamme liittyä toisiin ihmisiin ja tapahtumiin?

Tämä ote on kehitetty Suomessa yli kymmenen vuoden työn tuloksena asiakastyössä eri organisaatioissa, ihmisten kanssa. Sitä on toteutettu monessa muodossa: yksilö- ja ryhmävalmennuksen sekä työyhteisöjen uudistumisprosessien, perustuu satoihin työpajoihin ja projekteihin.

Yhdessäluomisen otteella työskentelee kymmeniä tähän perehtyneitä osaajia – yhdessäluomisen mahdollistajia ja CCPI coacheja – jotka kehittävät otetta luovilla tavoilla. Ote sai alkunsa erilaisissa uudistushankkeissa ihmisten arjen haasteiden kautta kasvatustieteilijä Terhi Takasen työstä. Ote on akateemisesti tutkittu ja kehitetty: pitkäkestoisen toimintatutkimuksen seurauksena kirkastui eettisesti orientoitunut ja kestävä uudistumisen tapa, jossa osallistujat itse rakentavat uudelleen paitsi toimintatapojaan, myös itseään. (Lue väitös Takanen 2013 Being Present at Work)

Valtiovarainministeriön henkilöstöosasto sai Aalto EE innovaatiopalkinnon (2013) uudistumistyöstään yhdessäluomisen otteella. Tässä toimintakulttuurin uudistumisprosessissa sekä asiakas- ja työtyytyväisyys kohosivat merkittävästi koko hankkeen ajan, vaikka henkilöstövähennyksiä tehtiin eläköitymisten myötä.

Yleensä uudistamistyössä etsitään vastauksia kysymyksiin tai haasteisiin, luodaan visio tai ratkaisu ja sitten otetaan askeleet kohti sitä.

Tässä otteessa näin ei ole: sen sijaan pysähdytään kysymyksen äärelle, viivästetään itsestäänselviä vastauksia ja annetaan tilaa uudenlaisten näkökulmien syntyä neljän prosessin kautta: tiedostamisen, vapautumisen, kirkastamisen ja harjoittamisen.

Näin syntyy uudenlainen suhde haasteeseen ja toimintaympäristöön sekä itseen.