Mitä ovat yhteistyö ja yhteisluominen (co-creative process)?

Yhteisluominen, englanniksi co-creative process, on opiskelijoiden johtamien yhteistyöhankkeiden kehittämistä, jotka johtavat yhteisesti luotuihin tuotoksiin. Tulokset voivat olla osa opetussuunnitelmaa (esimerkiksi yksikköarviointi ohjattu) tai yhteisopetussuunnitelmaa (liittyvät ohjelmaan, mutta ei tiettyyn yksikköarviointiin / -odotuksiin). Yhteisluomista voidaan soveltaa monilla korkea-asteen koulutuksen aloilla, etenkin opetussuunnitelmien kehittämisessä ja tutkimuksessa, jossa opiskelijat työskentelevät yhteistyössä tutkijoiden kanssa opiskelukokemuksen parantamiseksi.

Kuinka co-creative process toimii?

Esimerkiksi yhteisluonnosta FLIE harjoittaa järjestelmää, jolla myönnetään 500 puntaa rahoitusta valituille yhteisluomahankkeille kattamaan kulut, kuten kulutushyödykkeet, matka- tai muut menestysmahdollisuudet. Opiskelijoiden on haettava FLIE-rahoitusta tunnistamalla aiheeseen liittyvä aihe ja akateeminen henkilö, jonka kanssa he haluaisivat työskennellä projektissa, ja kirjoittamalla lyhyt projektisuunnitelma suunniteltujen tulosten kanssa (esim. Julkaisu, esitys, tuote). Mahdollisuus on avoin viimeisen vuoden opiskelijoille ja projektin on oltava valmis toisella lukukaudella.

Pedagoginen näkökulma

Yhteisesti luotujen aloitteiden parissa työskenteleminen mahdollistaa aktiivisen, kokemuksellisen ja ongelmaperusteisen oppimisen ja helpottaa opiskelijoiden sitoutumista. Tämä auttaa opiskelijoita kehittämään uusia taitoja ja itseluottamusta, oppimaan soveltamaan tietoa ja pystyy ohjaamaan urapäätöksiään ja lisäämään työllistyvyyttä.

Mikä on sen arvo?

Yhteisluomisella on potentiaalia vaikuttaa merkittävästi institutionaaliseen kulttuuriin ja parantaa opiskelijoiden oppimiskokemusta luomalla oppimisyhteisön tunne. Tämä on erityisen todennäköistä silloin, kun opiskelijat osallistuvat opetussuunnitelmien kehittämiseen ja tutkimukseen ja työskentelevät yhteistyössä tutkijoiden kanssa. Samaan aikaan henkilökunta voi saada paljon inspiraatiota opiskelijoiden uusista luovista ideoista, ja joillakin yhteisluomahankkeilla on potentiaalia avata mahdollisuuksia työskennellä yhteistyössä ulkoisten virastojen kanssa ja edistää Bournemouthin yliopiston mainetta laajemmassa yhteisössä.

Ohjaajan rooli yhteisloomaprojektissa

Opiskelijan ja tutorin välinen kumppanuus tarjoaa mahdollisuuden molemmille osapuolille toimia tasa-arvoisina ja kehittää vahva sidos. Akateeminen tuo asiantuntemuksensa, tietonsa ja taitonsa pöytään tarjoamalla samalla tukea ja kannustusta, jakamalla parhaita käytäntöjä ja myötävaikuttamalla mukana olevan opiskelijan jatkuvaan ammatilliseen kehitykseen.

Mitkä ovat haasteet?

Minkä tahansa projektin loppuun saattamisen yhteydessä riskien osa on väistämätön, ja sitä on tarkasteltava kaikkien sidosryhmien näkökulmasta. Ongelmia voi syntyä, jos esimerkiksi opiskelija tuntee olonsa mukavammaksi työskennellä itsenäisesti aloittamassaan projektissa tai kokee asioita, jotka ”johtavat” mukana olevaa akateemista. Samoin akateeminen voi löytää opiskelijan johtamisen haastavaksi edellä mainituista syistä tai opiskelijan osuus voi olla rajoitettu.