Oppimisen strategiat

Tuleeko mieleesi tilannetta, jossa olet ymmärtänyt jonkin asian, mutta et kuitenkaan muutaman päivän jälkeen enää muista sitä? Oppimisen pitkäkestoista tallentamista on jotenkin autettava eli on käytettävä strategioita, jotka auttavat tiedon tallentamista. Oppija joutuu tekemään erilaista tekstin valikointia ja tiivistämistä, jotta hän pystyy varmistamaan, että on ymmärtänyt tekstin keskeisen sanoman ja tallentanut sen muistiinsa. Strategiat voivat olla pelkistäviä tai rikastavia. Pelkistävät strategiat tarkoittavat sitä, että tekstiä jotenkin tiivistetään ja koetetaan löytää tekstistä ydinsanoma.

Jos sinulla on vaikeuksia löytää lukemastasi ydinasioita: 

  1. Mieti mikä on lukemasi kappaleen tärkein asia. Voit alleviivata sen tai kirjoittaa sen paperille tai kirjan marginaaliin (jos sinulla on oma kirja!).
  2. Mieti mihin kysymykseen tämä edellä alleviivattu asia vastaa.
  3. Kokoa ydinasioista kappale kappaleelta koko tekstin ydinsanoma.
  4. Katso vastaako sinun muodostama ydinsanoma tekstin otsikkoa.


Rikastavat strategiat taas tarkoittavat sitä, että tekstiä luettaessa yritetään miettiä esimerkiksi mitä omakohtaisia kokemuksia tai mielipiteitä asiasta on. Tutkimusten mukaan havainnollistavien esimerkkien keksiminen helpottaa pääasioiden muistamista. Oppiminen on ajattelua. Rikastavien strategioiden ideana on, että mitä monipuolisempaa ja syvällisempää ajattelu on, sitä parempia oppimistuloksia voit saavuttaa.