Oppimistyylit

Mieti miten suuntaudut opiskeluun? Oletko tyytyväinen siihen, tai haluatko muokata oppimistyyliäsi?

1. Onko suunta hukassa?

    Suuntautumattomat

eivät löydä opiskeltavasta materiaalista tärkeitä asioita, vaan kaikki asiat tuntuvat yhtä tärkeältäyrittävät muistaa opiskeltavasta materiaalista kaikeneivät muodosta kokonaisuutta opiskeltavasta materiaalistaeivät näe miten opiskeltavaa asiaa voisi hyödyntää käytännössätiedostavat, että heidän opiskelustrategiansa eivät ole tarpeeksi hyviäovat käyttäneet yhtä ja samaa opiskelustrategiaa jo kauan eivätkä osaa muuttaa sitä laajempien asiakokonaisuuksien opetteluun sopivammaksi on hankaluuksia arvioida omaa oppimistaankaipaavat tukea opettajalta ja opiskelutovereilta

Suuntautumattomien on usein vaikeaa selviytyä yliopisto-opiskelusta. Heidän on muutettava opiskelutottumuksiaan, jotta he pärjäisivät ja saisivat opinnot suoritettua. 


2. Päämääränä tentistä selviytyminen?


    Toistamissuuntautuneet

käyttävät paljon aikaa tärkeiden opiskeltavien asioiden löytämiseen ja  yrittävät opetella ne ulkoapitävät opiskelussa tärkeänä sitä, mikä on opettajan mielestä tärkeääopettelevat materiaalin sivu sivulta järjestyksessä ja mahdollisimman samankaltaisena kuin se on tenttikirjoissa tai luennoilla kerrottukäyttävät paljon aikaa materiaalin oppimiseenpäämääränä on tentistä selviytyminen

Toistamissuuntautuneet saattavat selviytyä tenteistä kohtuullisen hyvin, kunhan vain opettaja kysyy kysymyksiä, joihin pystyy vastaamaan suoraan kirjasta. Tenttien jälkeen opittu kuitenkin unohtuu aika helposti, sillä opittua tietoa ei ole yhdistetty jo aiemmin opittuun tai yritetty keksiä esimerkkejä ja käytännön sovelluksia.


3. Kokonaisuuden hahmottaminen ja kriittinen asian pohdiskelu on tärkeää


    Merkityssuuntautuneet

pyrkivät muodostamaan opittavasta asiasta kokonaisuudenyrittävät ymmärtää tärkeimmät asiat, eivätkä takerru pikkuasioiden opiskeluunpyrkivät liittämään opiskeltavan asian jo aiemmin opittuunovat kriittisiä ja muodostavat oman mielipiteen asiastalukevat joskus myös tentin ulkopuolista materiaalia selvittääkseen itselleen asioita

4. Opiskeltava asia ei kiinnosta ellei sitä voi soveltaa käytäntöön


    Soveltamissuuntautuneet

pitävät tärkeänä sitä materiaalia, josta on käytännön hyötyä itselleyrittävät soveltaa opittua tietoa käytäntöönmiettivät opiskellessaan omia kokemuksiaan ja miettivät, miten ne sopivat opiskeltavaan asiaan

Merkityssuuntautuneet ja soveltamissuuntautuneet suhtautuvat kriittisesti tietoon ja pyrkivät soveltamaan opittua asiaa käytäntöön. Tämän takia he pystyvät soveltamaan tietoa myöhemminkin, ja opittu tieto palautuu mieleen paremmin. Ongelmana kuitenkin merkitys- ja soveltamissuuntautuneilla saattaa olla se, että he innostuvat niin paljon opiskeltavasta asiasta, että opinnot viivästyvät. On tärkeää miettiä, mitkä opinnoista ovat niitä, joihin kannattaa syventyä tarkemmin ja mihin taas käyttää vähemmän voimavaroja. Soveltamissuuntautuneet saattavat myös kokea hyvin abstraktien asioiden oppimisen vaikeaksi, sillä niitä on vaikeaa soveltaa käytäntöön.