Taitava oppiminen

Oppiminen on taito kuten autolla ajaminenkin. Hyvän oppimistaidon saavuttaminen edellyttää taidon tietoista harjoittamista. Taitava oppija tietää paljon oppimisesta ja osaa säädellä omaa toimintaansa oppimisen aikana.


Taitava oppija

  • tuntee itsensä tiedonkäsittelijänä ja osaa suhteuttaa oman oppimisensa muiden oppimiseen
  • tietää, miten erilaiset tehtävät ja niiden piirteet vaikuttavat oppimiseen
  • tietää erilaisista oppimisen strategioista ja niiden merkityksestä tavoitteiden saavuttamiseen
  • osaa ennustaa ja suunnitella tehtävän tekemistä ja pohtii tehtävän tarkoitusta
  • määrittelee omat tavoitteensa
  • valitsee sopivat toimintatavat riippuen käytettävissä olevasta ajasta, omista voimavaroista ja tavoitteista